Aves, Pollo y Pavo

  • Eroski natur pollo limpio aprox. 1500 g/ban. Eroski 7,43 €