Seitan

  • Seitan rebozado bio 18 Gerblé Bio 4,43 €
  • Vegeburguer seitán / zanahoria eco 2 uni Toki 3,75 €
  • Vegeburguer seitán / queso eco 2 uni Toki 3,75 €
  • Libritos de seitán con queso eco 180g Toki 4,92 €
  • Toki seitán bio fresco eco 250g Toki 4,52 €