Tofu

  • Tofu 250g Gerblé Bio 2,69 €
  • Boca.tofu-queso reboza Gerblé Bio 3,27 €
  • Hamburguesa tofu a la Gerblé Bio 3,71 €
  • Toki vegeburguer tofu / espinacas eco 2 uni Toki 3,75 €
  • Tofu fresco eco 300g Toki 2,93 €
  • Toki tofu ahumado eco 250g Toki 3,87 €
  • Salchichas de frankfurt tofu bio largo 280g Natursoy 5,64 €