Tofu

  • Tofu bio natursoy 250g Natursoy 2,96 €
  • Hamburguesa tofu y champiñón Natursoy 3,69 €

Seitan

  • Seitán bio natursoy 250g 4,77 €

Elaborados Vegetales

  • Hamburguesa con espelta y verduras natursoy 200g Natursoy 3,25 €
  • Hamburguesa con avena, queso miel natursoy 200g Natursoy 3,36 €
  • Tiras originales heura 160gr Heura 4,39 €
  • Bocados originales heura 160gr Heura 4,39 €
  • Tahina de sésamo bio vegetalia 210g Vegetalia 4,94 €